About Us

ABOUT US

US – Kateřina and Štěpán, Katy and Stephan.

It has been almost a year since my arrival to Brighton. The reason why I originally came to England was Erasmus+ program. Stephan was still finishing his Master´s degree and he had only 6 months to go. The only chance for us was having a long distance relationship and trust each other and that our relationship will survive.

We made it and after 6 months Stepan joined me in Brighton. Our plan was clear. We will stay in Brighton till the end of August then we will travel for a month around England and Scotland and then come back to Czech Republic, where I need to finish my studies. Our plan changed, but we did not know that until the very last moment. We fell in love with Brighton, with its atmosfere but the most with the life quality in England. We always wanted to travel for longer period of time. But in Czech Republic we would not be able to earn enough money to travel for that long. Or maybe we would, but it would take years and by that time, we would want maybe something different like family.

So we decided to not be scared and do what we want to do. It was one of those moments in life, that might or might not completely change your life. Our new plan is to stay for another 6 months, earn enough money and then travel around the Asia. We are still fullfilling our plan to travel around Scotland, but because we keep our jobs, we had to shorten it to 14 day, but at least that. The reason why we make this blog is easy. We want to capture our decision and also be able to share our life with our friends and families in Czech Republic + inspire those, who want to do something, but are too scared of doing it.

“FEEL THE FEER,
BUT DO IT ANYWAY.”

MY – Kateřina a Štěpán, Katy a Stephan.

Bude to už skoro rok od mého příjezdu do Brightonu. Důvodem proč sem původně přijela do Anglie byl Erasmus+ program.
Štěpán zrovna dokončoval magisterské studium a chybělo mu pouze 6 měsíců. Naší jedinou šancí bylo mít vztah na dálku a věřit dostatečně sami sobě a našemu vztahu, že to nějak prostě zvládneme.

A taky že zvládli a po 6 měsících Štěpán přijel do Brightonu. Náš plán byl jasný. Zůstaneme v Brightonu do konce srpna, budeme měsíc cestovat po Anglii a Skotsku a nakonec zpět do Česka, kde si potřebuju dodělat školu. Náš plán se změnil, ale to jsme nevědeli do posledního momentu našeho pobytu. Zamilovali jsme se do Brightonu a jeho atmosféry, ale co víc tak do kvality života v Anglii. Vždycky jsme chtěli cestovat nějakou dělší dobu. V Česku by se nám na to asi s těží podařilo našetřit a pokud jo, tak by to trvalo léta. Za tu dobu možná už budeme chtít něco jinýho, např. rodinu.

 

A tak jsme se rozhodli nebát se a udělat to co chceme. Byl to jeden z těch okamžiků, který vám může, ale nemusí změnit život. Naším novým plánem je zůstat dalších 6 měsíců. Vydělat dostatek peněz a cestovat po Asii. Pořád plníme plán v cestování po Skotsku, ale vzhledem k tomu, že oba zůstáváme v našich pracích, museli jsme zkrátit cestování na 14 dní, alespoň něco. Důvod proč děláme tento blog je jednoduchý. Chceme zdokumentovat naše rozhodnutí a sdílet naš život a zážitky s kamarády a rodinou v Česku + inspirovat ty, co něco od života chtějí, ale mají strach to udělat.

“POCIŤ TEN STRACH,
ALE STEJNĚ TO UDĚLEJ.”