Diary

DAY 12 & 13 : EDINBURGH

DAY THREE:

Luck is gone and we are waking up to rainy weather. We are Packing our raincoats and heading off to the city, hoping that it will change very soon.
Even that the weather is shity the city is crowded and find place to sit somewhere in cafe shop is almost impossible. Maybe it is better, because we don´t have any excuse to
We are visiting famous Greyfriars kirkyard. There is a grave of Thomas Riddle and it is said, that it was an inspiration from lord Voldemord even dough that the spelling is different.
Štěstí nás opouští a my se probouzíme do deštivého rána. Balíme si pláštěnky a vyrážíme do města s nadějí, že se to velmi brzo změní.
I přes to, že je počasí tak na nic, město je přeplněné a najít místo na sezení někde v kavárně je téměř nemožné. Možná je tak dobře. Alespoň nás nic neláká jen tak vysedávat po kavárnách.
Navštěvujeme známý Greyfriars Kirkyard. Je zde hrob Thomase Riddla a říká se, že právě to bylo inspirací pro lorda Voldemorda, i když hláskování je jiné.


We are also touching the statue of Bobby the dog for better luck. Bobby was a guardian dog of the graveyard and the fairytale about him is very popular in Scotland.
Dotýkáme se také sošky Bobbyho pro štěstí. Bobby byl hlídačský pes hřbitova a pohádka o něm je ve Skotsku velmi známá.


When we were walking through the city for the first time we noticed big sign JAN KOUDELKA – MAKING OF LANDSCAPE. Next day we wanted to go, but it was unfortunately closed. So today is the day. The exhibition is part of the Art festival and it displays more than 20 meters of photographs, capturing the relationship between mankind and his natural environment. Some of those photos make us proud, some of them not really.
Když jsme první den procházeli městem, všimli jsme si velkého nápisu JAN KOUDELKA – THE MAKING OF LANDSCAPE. Hned další den jsme tam chtěli jít, ale už měli zavřeno, a tak dnešek je tím dnem. Výstava je součástí Art festivalu a obsahuje více než 20 metrů fotografií, zobrazující vztah mezi lidstvem a přirozeným prostředím. Některé z těchto fotografií v nás probouzejí pýchu a některé naopak stud.


We fell in love with pub Barber Shop, not just because it was really close to every show we chose but also cider and the music is really good here. And! Pub together with barber shop? Isn´t just that great? 😀 Today we testing their kitchen skills for the first time. The result is good. Beginning of the evening, we are leaving for exploring the scene of evening basking musicians and after that, we are heading to Liquid room to stand in a cue for show.
Oblíbili jsme si zde podnik Barber Shop, nejen že to bylo povětšinou blízko našim představení, ale taky tu mají super cidera a skvělou hudbu. Mimo jiné taky hospoda spojena s kadeřnictvím, není to samo o sobě už super? 😀 Dneska poprvé jdeme vyzkoušet jak jsou na tom s kuchyní. Zjišťujeme, že by to i šlo… Začátek večera si necháváme volný na projití pouličních umělců a poté míříme rovnou do Liquid roomu vystát frontu na představení.


DAY FOUR:

Today is our last proper day both in Edinburgh and off the whole Scotland trip. We have decided to wake up really early, buy coffee to go and make a breakfast picnic at Calton hill. Sun is gently touching our face and we are enjoying beautiful view of Edinburgh.
Dnešek je naším poslední pořádným dnem jak v Edinburghe tak celého našeho Skotského dobrodružství. Vůbec se nám nechce domů zpátky k povinnostem, a tak se pokusíme ještě pro dnešek na tuto skutečnost zapomenout a užijem si tento den naplno. Rozhodli jsme se vstát brzo, vzít si kafe s sebou a udělat si snídáňo piknik na Calton hillu. Sluníčko nás něžně hřeje do tváře a my si užíváme ten překrásný výhled po celé Edinburghe. 


At the same time we agreed that we will also focus on the Art festival today. That plays to our card very well, because on of the exhibition is in mini gallery on the hill. We also want to see some play and we have plenty of options. At the end we and another 15 people are choosing venue number 444. It is their last show and we were their biggest audience.
We were at the city center yesterday, when fly fighter flew over the city and then firework started.
Today we don´t want to miss it so we going to our favorite hill to have the best view.
Zároveň jsme se rozhodli si dneska projít Art festival, což nám parádně hraje do karet, jelikož jedna z výstav je právě v mini galerii na kopci. Dneska bysme se chtěli jít podívat v rámci Fringe festivalu na nějaké to divadlo. Je doopravdy z čeho vybírat. Nakonec vyhrává Venue 444. Spolu s náma si ji vybírá dalších 15 lidí. Jak později zjišťujeme jedná se o jejich poslední představení a největší publikum.
Včera jsme zrovna byli ve městě, když prolítávali stíhačky nad městem, doprovázeny ohňostrojem. Dneska jsme si tuto nádheru nechtěli nechat ujít, a tak se k večeru odebíráme s vínečkem na nás oblíbený kopec.

on the way to Calton hill

The hill is occupied, but there are still some spots, that are providing little bit of privacy. We are finding one with really nice calm music in the background coming from the musicians next to us.
Sun is down, fireworks finished, but fly fighter nothing. After some research we are sorry to hear that it will not gonna happen today.
Je tu celkem rušno. Přeci jen se jedná o poslední víkend Fringe festivalu. Nakonec nalézáme místečko s pocitem mírného soukromí, doprovázeno klidnou hudbou linoucí se od hudebníku opodál.
Západ slunce proběhl, ohňostroje taktéž, ale stíhačky nic. Po delším bádání s lítostí zjišťujeme, že byly jen včera.Last plan of our whole trip is party Madchester. Songs from famous interprets like Joy Division, new order, Arctic Monkeys, Kasabian, Strokes and so on. We saw poster 2 days ago at liquid room and we thought that is a play.

To find it took us 3 circles around liquid room but it was worth it. At 11 we are entering the club with other 8 inpatients. In an hour the club is fully full.
We are dancing, singing – both not very good, but we don´t really care. Maybe getting up tomorrow will be a bit hard, but now we are really happy.
Posledním plánem večera je párty zvaná Madchester. Písničky od interpredtů Joy Division, new order, Artic Monkeys, Kasabian, Strokes atd. Dozvěděli jsme se o ní 2 dny zpátky, kdy jsme viděli plakát v Liquid roomu a měli ji za nějaké divadelní představení.
Najít kde přesně se to bude dít stálo 3 kolečka po Liquid roomu, ale stálo to za to. Kolem 11 jsme mezi prvníma je nás tam prvních 10 nedočkavců, ale do hodiny se klub plně naplňuje. Tancujeme, zpíváme – oboje špatně, ale nám to vůbec nevadí. Možná to zítra se vstáváním bude trošku horší, ale momentálně jsme happy.

More :