Diary

DAY 6: ISLE OF SKYE 1/2

Our first day on Isle of Skye. We are glad that our tent survived the night, even though it didn´t look like it will. The weather is not very beautiful. Because of our time and transport limit we have to choose what will we visit from all the beauty that Isle of Skye offers. We are deciding to buy one day ticket and go to see the Portree. Portree is superbeautiful little seaport and on the way to Durham Castle.
Náš první den na Isle of Skye. Jsme rádi, že to náš stan nějak přežil, ikdyž už to chvílema vypadalo že se tak nestane. Venku to není zrovna největší nádhera. Kvůli našemu časovému a transportnímu limitu si musíme vybrat, co z té všechny krásy, kterou Isle of Skye nabízí, navštívíme. Rozhodujeme se pro koupi celodenního autobusového lístku a jet se kouknout do Portree, což je superkrásný přístavní městečko, odkud se pak svezeme k Durnham Castle.

The weather is changing every minute as usual. We are arriving to the Durham Castle, where we are finding out that the entrance is 9 pounds, so we are rather going for coffee to coffee shop nearby. After little coffeestop we are going for a walk to see if we can´t see the castle at least from the distance. Unfortunately it is surrounded by huge garden, where you have to pay entrance fee as well so it is without a chance. After a while we are noticing little gate protecting the path in the forest. Stephan is confirming in his tourist map, that he downloaded, that there is actually something. So we are going to explore it. We are going through beautiful forest that reminds us typical Czech forest, which is not very typical here.
Počasí se zase klasicky střídá z minuty na minutu. Dojíždíme k zámku, kde zjišťujeme, že vstup na hrad stojí 9 liber, a tak se raději odebíráme do blízké kavárny na kafíčko. Po kafozastávce se jdeme projít, jestli se alespoň z dálky na hrad nějak nekoukneme, bohužel je to celý obehnaný zahradami, tudíž bez šance. Po chvíle cesty si všímáme závory chránící cestu v lese, Štěpán ve své stáhnuté turistické mapě potvrzuje, že by tam něco být mělo, a tak se vydáváme na výpravu. Procházíme krásným lesem, připomínající klasické české lesy, které ale tady zas tak klasické nejsou.

The path is leading us to a field with amazing view of the countryside.
Docházíme až na polní cestu, s nádherným výhledem do krajiny.

We do not have much time to just wonder around because the last bus to Portree is leaving very soon, so we are turning around and going back to the bus stop. Bus is here and we are continuing to home – Sligachan.
Bohužel nemáme dostatek času se jen tak brouzdat okolím, jinak bysme zmeškali poslední autobus zpátky do Portree. Takže se raději otáčíme a jdeme zpátky na zastávku. Autobus přijíždí a my pokračujeme až domů – do Sligachanu.

Our electronic devices are all dead and we are hungry + because of yesterday we know that in the pub there is Live music night soooo we need to go there soon and take our seats right?
Our saved 9 pound are being used for hamburger, which is very popular in this pub. Aroun

d 9 PM the musicians are taking their instruments and the Scottish band is starting to play.
Naše všechny elektronické přístroje jsou opět vybity a my máme celkem hlad + ze včerejška víme, že dnes se v restauraci odehrává Live music večer, a tak si přeci musíme zabrat místa včas.
Zapadáme tedy do hotelové restaurace a naše ušetřených 9 liber padá na vyhlášený Hamburger.

Around 9 PM the musicians are taking their instruments and the Scottish band is starting to play. The whole pub is being turned into huge dance floor engaging everyone in the pub.
All the local people have gathered together here and they are celebrating as Scottish p
The end of the day is just brilliant and we can happily go to sleep. The sky is so clear that we can see millions of stars shining on our way to camp. Before we get to our tent we are just standing there , admiring the beauty of the moment, that will probably not be repeated again due to the weather forecast.
Kolem 9 hodiny večerní se skotská kapela Ho – Ro ujímá nástrojů a restaurace se mění na taneční parket zapojující celou hospodu. Scházejí se tu všichni místní z okolí a oslavují jako správní Skotové. Zakončení večera je perfektní a my se můžeme spokojeně odebrat ke spánku. Obloha je čistě jasná, posetá miliardou hvězd svítící nám na cestu. Ještě před zalezením do stanu jen tak stojíme a obdivujeme tu krásu, která už nás asi vzhledem k předpovědi nečeká.

This is the band:

More :