Diary

DAY 7: ISLE OF SKYE 2/2

Around seven o´clock I am waking up as usually because of the need to go to the toilet, that I have been trying to postpone almost two hours already. Unfortunately I am also waking up Stephan, who is really happy about it. Specially when I am opening the tent and in a second there is huge flock of midges inside. Midges are Scottish beasts, which are super small, but can cause big problems.
We read about them before our trip in guidebook, where the suggested to buy really strong repellent and head net. We could´t imagine that it can be that bad, so we bought only repellent. Well, our mistake. Midgets are most active in the morning and they can´t handle wind. That is also why we are meeting them face to face just now, the third day. Today is very clear, sunny day, no wind at all. They are immediately coming after us. Not just one of them, but believe me…tons of them. We can´t even breath normally otherwise we would have them for breakfast. Horrible. The worst thing is that plenty of midgets are in our tent. The bitches are bitting, a lot. After toilette there are even more of them in the tent and our attempts to kill them all are not very successful so we are giving it up and trying to cover our selves in our sleeping bag from toe to ear and go to sleep for a while. Around nine we are gathering the courage to have a breakfast outside when we have such an amazing weather but after few minutes we are again giving up and eating our pancake with jam in tent.
Kolem sedmé hodiny ranní mně ze spacáku vykopává pocit potřeby na záchod, kterému už pár hodin snažím odolávát. Probouzím tím jako vždy Štěpána, který je opravdu nadšen. O to víc, když po otevření stanu nalétává obří hejno midges dovnitř. Midges jsou skotské nestvůry, které jsou sice miniaturní, ale zato dokážou nadělat hodně zla.
Četli jsme o nich před cestou v průvodci, kde doporučovali silný repelent a síťku přes obličej. My si ale nedokázali představit, že by to mohlo být fakt až tak zlý a tak jsme si obstarali jen silnej repelent. No, nenecháme si holt poradit. Midgets jsou nejvíce aktivní ráno, ale nezvládají vítr, což vysvětluje proč se s nimi potkáváme tváří v tvář až třetí den. Dneska se totiž nějak vyčasilo a je naprosté bezvětří. Okamžitě na mě nalétávají. Ne jen pár, ale totální hromada, že ani nemůžu normálně dýchat jinak bych si je dala rovnou k snídani. Hrůza. Nejhorší opravdu je, že se nám nespočet midges usídlilo ve stanu. Ty potvory hryžou jak o život. Po návratu ze záchodu jich ve stanu ještě pár přibývá, paráda :D. No nic, pokusy o pozabíjení všech jsme vzdali a zakuklujeme se do spacáku až po uši a odebíráme se k ještě pár hodinkám spánku. Kolem deváté sbíráme odvahu na snídani venku, když je tak hezky. Po pár vteřinách to ale vzdáváme a snídame raději naše palačinky s jamem v prostorách stanu.

fancy pancakes breakfast

We are packing everything for the day and trying to leave without letting more midgets inside.
“Zk, Zk” and we are gooone. What will we do about the flock in our tent? Well we will have to figure it during our trip.
For today we have chosen the Fairy Pools. One of the top 10 places to see on Isle of Skye. Most of the people, who own car, are just driving to the car park and then they walk around pools. For those, who don´t have this option and are too poor to pay 9 pounds for bus ticket, there is another option – use your own legs to get there. Stepan has found 10 kilometers long way with only 300 meter high elevation. That is after Ben Nevis nothing. Even though we felt our legs still yesterday, we are not discouraged and starting from the camp fearlessly.
Balíme všechny věci co na dnešek potřebujeme a otevíráme na skulinku stan. Skulinkou obouváme boty a v rychlosti blesku vyplouváme ze stanu.
“Škr, škrk” a jsme pryč. Co ale budeme dělat s tím hejnem ve stanu? Na to budeme muset přijít během výletu.
Pro dnešek jsme zvolili tůru na Fairy pools. Jedna z Isleovských top 10 atrakcí. Většina lidí, kteří mají k dispozici auto ale přijíždějí na parkoviště nedaleko pools a pak si jen dají poklidnou procházku kolem a za hodinku jsou hotovy. My co takovou možnost nemáme a 9 liber za autobus se nám dávat nechce, musíme holt vyrazit po svých. Štěpán našel tristickou cestu vedoucí tak 10 kilometrů s jen 300 metrovým převýšením, což je pro nás po Ben Nevis lambádička. Sice jsme svalovou bolest rozdýchávali ještě včera, ale to nás neodradí a směle startujeme z kempu.

 

Nothing has warned us, that the road will be soaked so we will have to jump from one dry spot to another, sometimes end i a swamp, have to come back or jump on the rocks like chamois. Luckily after hour it is getting more normal. Surrounding is beautiful.. Finally pure nature without any interruption of technology or people around.
Nic nás ale nevaruje před tím, že cesta bude celá promáčená a my tak budeme muset skákat z jednoho suchého místa na druhé. Občas skončit v bažině, muse se vracet a nebo hupskat po kamenech jako kamzíci. Naštěstí se po asi hodině cesta zlepšuje a už se jedná o normální horskou kamenitou cestu. Prostředí je nádherný. Konečně naprostá divočina, hory všude kam se podíváž a nikdo kolem nás.

Welcome to the Sheepland

We are meeting many sheep on the way and many others we can see around the top of the mountains. We are trying to figure out, how did they get there and if it is eventually worth it, when there is plenty of grass everywhere you look.
At the crossroad we have two options. To go right to the car park and from there around Fairy Pools OR go left. On the left is a round, that goes right below the peaks of the mountains.
Na cestě potkáváme pár pasoucích se oveček a dalších několik jich zalezlo až někam pod vrchy a my jen přemýšlíme, jak se tam vůbec dostaly a jestli jim to za to stojí, když trávy kolem dokola tu dole mají dost.
Na rozcestí máme dvě možnosti. Cesta vpravo vedoucí na parkoviště a od tud okřužní cestou kolem Fairy Pools, a nebo to vzít do leva kudy se dostaneme cestou pod vrcholy až na úplný konec Pools a půjdeme proti proudu.

Not many people know about it and it is a shame. The view is spectacular. You can see mountains, that are special at first sight.Mr. Goggle is telling us, that they are made out of some magnetic rock, so the compass is not working there. Well, we don´t really need to be worry about that, because without any climbing gear you will not get there. Right below is spreading beautiful meandering river with already mentioned pools.
Mnoho lidí o této cestě vůbec neví a je to vážně velká škoda. Výhled od tud je spectakulární. Před vámi se rozprostírají hory, které jsou už na první pohled něčím výjmečné.Pan Google nám sděluje, že jsou tvořeny z nějaké magnetické horniny a tudíž v nich nefungují kompasy. Toho se však my pěší turisti bát nemusíme, protože bysme se tam stejně nedostali. Rozhodně ne bez horolezeckého vybavení. Přímo pod našima nohama se rozprostírá meandrující říčka s již zmiňovanými Pools, kam se pomalým klesáním dostáváme. 

 

When you are in the middle of nowhere and your boyfried found little bit of signal+4G after 4 days.

In the beginning it´s not the area with Fairy Pools but just a river, which is already beautiful on its own – crystal clear with small waterfalls. That together with mountain background makes perfect package. Unfortunately after few meters more and more people are on the road and at the end there are tans of visitors.
Z počátku se ještě nejedná o Fairy Pools, ale jen o říčku, která je sama o sobě nádherná-průzračně čistá s mini vodopádky. To spolu s horatým pozadím tvoří perfektní balíček. Po pár desítkách metrech se však začnou objevovat první návštěvníci a během pár sekund jako by se s nimi roztrhl pytel.

I have to admit, that Fairy Pools are really beautiful natural phenomena, but i think that the most amazing was the way to it. That is what i will remember. Pure nature, where you can hear only sounds of a rumbling river and feel the wind slightly touching your face.
The way back is another 8 kilometers and we are as alway unprepared, now we don´t have enough water. We are really looking forward to sit down and have a cider in the hotel pub. Finally we are at the camp and is time for diner. In the middle of our cooking we are running out of gas. Greeeeeat. Slightly underdone, but we are eating it anyway. There is beautiful but cold weather. The trip made us really tired so after 20 kilometers we are going to sleep.
Fairy Pools jsou nádherným přírodním úkazem, ale myslím, že ta nejhezčí část dne je právě cesta k nim. To je to na co budeme s úsměvem vzpomínat. Čistá příroda, kde člověk slyší jen zvuky hučící řeky v pozadí a cítí jak jej vítr jemně hladí po tváři.
Cesta zpátky je dalších 8 kilometrů a my opět nepřipraveni, momentálně v podobě nedostatku vody. Doopravdy se těšíme až si konečně sedneme a dáme si zaslouženýho cidera. Konečně dorážíme do kempu a tak je čas večeře. V polovině vaření instantního jídla nám však dochází bomba, klasika.
Mírně nedovařené těstoviny i přes to dojídáme. Venku je naprosto bez mráčku a my se po 3 dnech odebíráme do sprch, takže se konečně můžeme cítit alespoň mírně fresh. Venku přes krásné počasí vládne celkem chladné podnebí. Výlet nás zmohl a tak po 20 kilometrech zaleháváme do spacáků a usínáme.

More :