Diary

DAY 8 & 9 : INVERNESS

D A Y 1   I S L E  O F  S K Y E ⤖ I N V E R N E S S

We are saying goodbye to our beloved Isle of Skye and getting on the bus to Kyle of Lochalsh. By coincidence we are having the same driver as we had on our way to Isle of Skye. The train station in Kyle of Lochalsh looks more like a place somewhere in Scandinavia than in Scotland. Now there is 3 hour way to Inverness. At least we have the time to find some camp site otherwise we are gonna be homeless. Maybe it might be good also look for the accommodation in Edinburgh. Well we have chosen August when whole Scotland is in high season and almost everything is full.
Ráno se loučíme s naším milovaným Isle of Skye a vyjíždíme autobusem směr Kyle of Lochals. Shodou náhod nás veze ten stejnej pan řidič, co nás na Isle of Skye přivezl. Vlakové nádraží v Kyle of Lochalsh nám spíš připomíná místo někde ve Skandinávii nežli ve Skotsku. Teď nás ještě čeká skoro 3hodinnová cesta do Invernessu. Alespoň máme čas na najití nějakého kempu, jinak z nás budou homelessáci. Už by se i hodilo mít zařízené ubytování na Edinburghu. Holt jsme si vybrali srpen, kdy je Skotsko v nejhlavnější sezóně a volnýho není skoro nic.
For now, we were at least able to find camp in Inverness in relatively good location. We just have to hope that they won´t be full.
After 3 hours in the train and 50 minutes on our feet we are lost and can´t find the camp. We are slowly preparing our selves that we will have to camp good knows where. Luckily we have found it and we are saying hello to the owner Mr. MacDonald haha. He is showing us where we can build our tent. The camp is almost empty, so I don´t know why we were that stressed. Counting today we will spend 2 days in Inverness. After unpacking all our stuff it´s almost 6 o´clock so we are heading off to town.
Prozatím se nám alespoň podařilo najít kemp v relativní blízkosti centra města Inverness, tak doufáme, že budou mít ještě volno. Po 3 hodinách ve vlaku, 50 minutách pěšky stále bloudíme, jelikož se nám kemp nedaří najít. A tak si už pomalu zvykáme na to, že si budeme muset rozbalit stan bůhví kde. Naštěstí se tak nakonec neděje a my zdravíme pana majitele MacDonalda, kterej s náma prohodí pár zdvořilých vět, zavtipkuje a posílá nás si vybrat místo na stan. Kemp je ve výsledku poloprázdnej tak nevím čeho jsme se tak báli. V Inverness budeme 2 dny počítaje i dnešek. Po vybalení všech věcí už je 6 hodin a tak se rychle vydáváme na cestu do města.

Ness Island

The way to town goes through Ness Island. Ness Island are small islands situated in the river Ness that are connected by suspension bridges, built in Victorian times. Magical walk with a few stopovers is taking us not even one hour.
Ta vede skrz Ness Island. Ness Island jsou malé ostrůvky ležící v řece Ness, které jsou propojeny nádhernými vysutými mosty z Viktoriánského období. Magická procházka nám i se zastávkami trvá kolem necelé hodinky.


Right in the town we are running into bagpiper band parade, which we are enjoying very much. Quite experience.
Procházíme si město a v tu chvíli narážíme na pochod dudáků a tak máme chvíli o zábavu postaráno.

We haven´t been eating much today so we are going to Wetherspoon – one of the chains in UK, where everything is cheap.
They have also Haggis bites so I am finally getting the opportunity to try it. Unfortunately Stepan is coward. I have to admit that I quit liked Haggis. Well after Stepan told me what everything was inside I would probably not have it again for a few days, but otherwise all good. I am happy that I can leave Scotland knowing that I tried local specialty. Because Where else?
Moc jsme toho za ten den nesnědli a tak si jdeme sednout do Weatherspoon, což je jeden z řetězců po celé Británii, kde se najíte a napijete opravdu za levno. Mají zde i Haggis bites a tak se konečně odhodlávám. Bohužel jsem v tom sama, protože Štěpa je moc velkej srab. Musím uznat, že mně osobně haggis chutnal. Když mi ovšem Štěpán oznamuje z čeho to všeho vlastně je, asi bych si to hned teď znovu nedala. Každopádně alespoň můžu ze Skotska odjet s čistým svědomím, že jsem ochutnala místní specialitu. Protože kde jinde bych si dala Haggis?

During our refreshment sun went down so we are going to see the castle, where is beautiful view of the city. The whole city looks like it would be asleep, but it´s monday, so who would be surprised. The way back to the camp we are choosing again through the Ness Islands. Right now there are fairy lights everywhere on the tree, shining on our way “home”. The island is now even more magical than in the day. We are arriving to the camp around 11 o clock and we are looking forward to finally warm night.
Během našeho občerstvení se celkem setmělo a tak se jdeme projít k osvícenému hradu, kde je krásná vyhlídka na město. Město celé jako by spalo, ale ono se nedá ničemu divit, když je vlastně pondělí. Cestu zpátky do kempu znovu volíme přes Ness Island. Kdo by si něco takovýho nechal ujít. Momentálně nám na cestu svítí fairy lights, které jsou rozvěšeny všude po stromech. Ostrůvky jsou teď ještě víc kouzelnější než za dne. Do kempu dorážíme kolem 11 a jsme rádi, že nás konečně čeká teplá noc.

Ness Island with fairy lights

 

D A Y  2  I N V E R N E S S

You would not guess what we are gonna do today. Yes, we are going to see the Lochness monster. It will take us only one hour by bus, that goes from bus stop 5 minutes from our camp. On our way to bus stop, bus around the corner, is Stepan realizing that he forgot camera in the tent so he is sprinting to get it. At the end it was in his pocket, classic :D. Bus is having a delay anyway so we are waiting almost 20 minutes for it. Because it is Loch Ness many other people have chosen the same destination.
Neuhádnete co jdeme dělat asi dneska. Správně, jdem se konečně kouknout na Lochneskou příšeru. Zabere nám to asi jen hodinku autobusem, kterej vyjíždí ze zastávky vzdálené tak 5 minut chůze od našeho kempu. Celkem jsme se prospali a tak vyráží až kolem poledne. Po cestě na zastávku, autobus skoro za rohem, si Štěpán uvědomí, že nechal foťák ve stanu a tak sprintuje do stanu a já pomalu na zastávku. Nakonec ho celou dobu měl v kapse, klasika :D. Autobus měl stejně spoždění a tak čekáme asi 20 minut než vůbec dorazí. Samozřejmě spolu s námi jede i dalších milión lidi, jedná se přeci o Loch Ness. Dojíždíme na místo.
Unfortunately we weren´t lucky enough to see the Lochness monster. We are going for a walk around the lake. There are shepherds training their dogs for chasing the sheep. It is fascinating and funny in the same time. Who needs a TV?
Millions people of many different nationalities are passing by. After a while it is becoming calmer but it is starting to rain. We have found perfect coffee shop on our way. It looks more like a visit at grandma´s house. Everyone is taking care of us from the first moment that we have entered it and everything is so cute.
Lochneskou příšeru se nám bohužel vidět nepoštěstilo. Vydáváme se na procházku kolem, chvíli se zastavujeme a pozorujeme pastevce cvičící psi na nahánění ovcí. Celkem fascinující a zábavný zároveň. Kdo potřebuje televizi? Všude kolem nás prochází milion lidí různých národností. Po chvíli se to alespoň trochu uklidní, ale zase začíná pršet. Po cestě narážíme na malebnou kavárničku, kde máme pocit, že jsme spíš přišli k babičce na oběd. obskakujou nás od prvního momentu i když si dáváme jen kafe. Takhle kdyby to vypadalo všude.


We walked up to Drumnadrochit from where we took the bus back “home”. At the evening we are just going for last walk through the city. We are watching the fishermen on the river Ness. Apparently there are living also salmons! Tomorrow we re moving to our last destination – Edinburgh. We have almost week there and because many festivals are happening, we are not worried that we wouldn´t have thing to do there.
Docházíme až do městečka Drumnadrochit, kde čekáme na autobus, který nás zaveze zpátky do kempu. Večer už se jen jdeme naposledy projít městem. Po cestě pozorujem místní rybáře. V Ness žijí dokonce i lososi! Zítra nás už čeká poslední destinace a to Edinburgha. Na tu máme vyhrazený necelej týden. Právě se tam koná mimojiné Fringe festival, takže bude furt co dělat.


More :