Diary

WHAT ARE OUR PLANS?

Because plan is necessity.
Protože bez plánu by to prostě nešlo.

When we were deciding if we stay or not, we were sure, that we need plan, because there is just way too much in risk. Because we both love travelling, but we have never had the time/money/courage to travel for longer time, we decided to fulfill this our adventurous dream. Plan has begun to form. We will stay in Brighton till the end of February. One of the reason is to save enough money for 3 months of travelling, the second one is that we have fallen in love with Brighton and saying goodbye was just not an option. We love Brno, but to live abroad, in beautiful town surrounded by sea? To have the chance to sit on the beach after work and just listen the sounds of seagulls and waves? That is just amazing. Specially for me, since I am kida water creature. Ach, I would recommend it to everyone, not for the whole life. Just for a while, to try, to learn. Then also the boring home becomes more precious, believe me.
Už když jsme se rozhodovali, jestli zůstat anebo ne, řekli jsme si, že musíme mít jasnej plán co a jak bude dál, když už se něco riskuje. Jelikož oba rádi cestujeme, ale neměli jsme čas/peníze/odvahu cestovat delší dobu, rozhodli jsme se tendlecten náš dobrodružnej sen splnit. Plán se tedy začal formovat. Zůstaneme v Brightonu do konce února. Jak z důvodu vydělání dostatku peněz na 3měsíční cestování, tak protože nám Brighton přirostl k srdci a loučit se s nám s ním ještě nechtělo. Milujeme Brno, ale žít v cizí zemi, v malebným městě obklopeni mořem? Mít možnost si jít sednou po práci na pláž a poslouchat zvuky racků a vln? To je krása. Obzvláště pro vodní živel jako jsem byla od malička já. Ach, doporučila bych to všem, i když ne na celej život. Jen tak na chvíli, vyzkoušet si, poznat. On i ten domov začne být o trošku cennější, věřte mi.

And where are going?
A kam že to jedeme?

That was pretty clear. Where it is cheap, beautiful and unknown. Asia. Well, we couldn´t probably afford 3 months somewhere else anyway, but even if we could, she would probably still win.
To jsme moc dlouho řešit nemuseli. Tam, kde je to levný, krásný a nám neznámý. Asie. Ono bysme si asi 3 měsíce stejně doopravdy nikde jinde dovolit nemohli, ale i kdyby jo vyhrála by to stejně.

And where in Asia?
A kam že to v Asii?

There will be more than one destination, because that´s what we want. Not to rush anywhere, but we want to fully use this opportunity.
Stepan ( of course and myself) really wants to see Dubai. Capitol of United Arab Emirate, according to Wikipedia most populated city on Earth and owner of the highest building of the whole world – Burdž Chalífa. Because Dubai is on the way to our second destination Sri lanka, his dream will be accomplished.
Míst bude víc, a to je přesně co chceme. Né se nikam hnát, ale zase využít této příležitosti naplno.
Štěpán (a samozřejmě i já) touží po tom vidět Dubaj. Hlavní město Spojený Arabských emirátů, podle wikipedie nejlidnatější město na světě a majitel nejvyšší budovy světa – Burdž Chalífa.
Jelikož Dubaj se nachází po cestě na náš druhý cíl Sri lanku, bude mu tento sen splněn.

Sri lanka is on the other hand my dream (of course even Stephan´s). And why particular Sri lanka, Cejlon, island of tea and elephants? Well, elephants are the reason. I remember how in my second year I came home from the school with information, that me and my friends are going to India. My friend Demmi Jaitlly has father from India and so she told us many stories about how she rides an elephant to school when she is at grandma and that she will bring one to Czech Republic – well yeah, we were 8 Year old. I wanted also to ride an elephant, so we promised to each other, we also made a contract, that we are going to go to India. Of course when our mums found out they said no, but next 3 years I wanted to keep an elephant in front of our house. I never got any elephant so dreams about going to elephant were the only thing that left.
Sri lanka je zas snem mým (a samozřejmě i Štěpána). A proč zrovna Sri lanka, Cejlon, ostrov čajů a slonů? Právě kvůli těm slonům. Pamatuju si, jak jsem v druhé třídě přišla domů ze školy s tím, že s holkama pojedeme do Indie. Moje kamarádka Demmi Jaily měla tatínka z Indie, a tak nám povídala, jak jezdí u babičky do školy na slonech a že si jednoho asi přiveze do Česka – jo, bylo nám tak asi 8. Já chtěla na slonovi taky jezdit, a tak jsme si slíbily, a taky sepsaly smlouvu, že do Indie pojedeme. Maminky to zatrhly a já si pak další 3 roky přála chovat slona před barákem. Ten se pod stromečkem nikdy neobjevil, a tak mi zbyli jen sny o Indii.

How time went the Indian changed to more friendly Sri lanka and from the wish to ride an elephant it became a dream to just pet an elephant. Well, maybe my dream will be finally fulfilled.
Our plan is to do some volunteering there, so who know, maybe I will take care of them at the end!
After Sri lanka we are going to beautiful Thailand and when we will have enough money (and we will!!) there is also Malaysia and Singapore on our plan!
Postupem času se z Indie stala Sri lanka a z ježdění ústupek na pohlazení. Třeba se mi poštěstí.
Máme v plánu na Sri lance dobrovolničit, tak kdo ví, třeba se o slony budeme i starat!
Po Sri lance hned nádherný Thajsko a když penízky dají (a ony dají) tak Malajsie a Singapore!

Ach, We can´t wait! Now we are just waiting for some good flight ticket deal and dream will become reality. So let´s keep your finger crossed!
Ach, jak se nemůžeme dočkat! Teď čekáme na nějakou krásnou nabídku letenek ze snu se stane realita. Tak držte palce!

More :